Rolle: Generalentreprenør
Domus Media som totalprosjekt var det største rehabiliteringsprosjektet i Norge.
Totalrehabilitering av fasader (Kalkpuss)- ca. 9000 kva. Utskiftning/rehabilitering av ca. 300 vinduer.
Utskiftning av tak (Rheinzink- blikk)+ undertak- ca. 3000 kva.
Arbeidene ble utført i tett samarbeid med riksantikvaren.