Totalrehabilitering inn- og utvendig av verneverdig bygningsmasse med oppgradering av alle innvendige rom. Det gamle skolebygget har de siste årene vært benyttet som Musikkens Hus med øvingslokaler for musikere og andre kunstnere, samt kafe MIR. Det er etablert nye øvingslokaler, atelier, scene, utstillingsrom og kafe i det rehabiliterte bygget. All infrastruktur i bygget er nytt, og det er etablert universell utforming. Fasadene er komplett rehabilitert, fasader mot gårdsrom er etterisolert, og solcelleanlegg er montert på taket. All teknikk på bygget er integrert i et oppdatert teknisk anlegg tilpasset fremtidens bruk.