Eugene Hanssens- ny kalkpuss, dører og vinduer
Bygningene ligger i Kirkeveien 167, i Oslo, og er tidligere presteenkehjem.
5700m2 umalt kalkpuss ble totalt repusset under arbeidene, og det var utskiftning av alle vinduer samt utgangsdører i bruk. Alle arbeidene som ble gjennomført fulgte antikvariske prinsipper.

Brukernes behov ift. Kort stillastid og rent tørt bygg krevde tiltak igangsatt for å utføre arbeider uten stillas i størst mulig grad, dette ble svært vellykket og prosjektet ble overlevert ihht avtalt fremdrift.