Totalrehabilitering inn- og utvendig av verneverdig bygningsmasse. Når brannstasjonen er ferdig rehabilitert skal den være utstyrt som en topp moderne brannstasjon. Samtidig skal den rehabiliteres ihht antikvariske prinsipper inn- og utvendig.

Fasader beholdes, energieffektivisering utføres innvendig, innvendige overflater beholdes så langt det er og det etableres nytt tak.

Alle installasjoner byttes ut med moderne tekniske installasjoner tilpasset nåtidens behov i brannstasjoner, og integrert med varslingssystemene til brannstasjonene.
Byggeprosjektet har stort fokus på miljø.