Oslo fengsel avd A «Botsen»- antikvarisk rehabilitering av tak.

Den antikvariske rehabiliteringen på oslo fengsel er en totalentreprise m/samspill fase 1 hvor Thorendahl er totalentreprenør.
Bygget er forskriftsfredet, og alle arbeider utføres etter antikvariske prinsipper i tett dialog med statsbygg, riksantikvaren og byantikvaren.
Prosjektet omfatter omlegging av 5400 m2 tak og repussing av gesims med kalkpuss.

Prosjektet ferdigstilles 2020