Oslo Fengsel (Botsen)

Oppdragsgiver: Statsbygg
Hoved entreprenør: Thorendahl
Prosjekt: Antikvarisk rehabilitering