Antikvarisk totalrehabilitering av kalkpuss på Sjømannskolen.
3000m2 kalkpuss utført som skvettpuss uten maling.
Fasadene var påført sementpuss og tett plastmaling, og dette hadde ødelagt kalkpussen slik at den ble løs.
Denne fasaden er vernet etter plan-og bygningsloven, og det var tett dialog med flere aktører under rehabiliteringen.
Fasaden var tidligere brun, men etter arbeidene ble den lysere og nærmere dens opprinnelige utseende.