Oppdraget omfattet maling av stål, treverk, vinduer og puss på bygningene. Det ble også utført utbedringer av alle underlag ved behov, inkludert brannmaling. Det var en krevende tilrigging og full drift på serveringsstedene og butikkene under arbeidet. I tett samarbeid med BH PL ble fredremdriftsplanen tilpasset den øvrige driften.

Byantikvaren og arkitekt ble konferert da bygget er kommunalt listeført.