Malmøykalven

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF 
Hoved entreprenør: Thorendahl
Prosjekt: Invendig og utvendig rehabilitering