Majorstuhuset

Oppdragsgiver: PW Johnsen Eiendom AS
Hoved entreprenør: Thorendahl
Prosjekt: Fasaderehabilitering