Hammerstadsgate 21

Oppdragsgiver: Håheim Prosjekt AS
Hoved entreprenør: Thorendahl
Prosjekt: Balkongrehabilitering med katodisk beskyttelse