Briskeby Brannstasjon

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Hoved entreprenør: Thorendahl
Prosjekt: Antikvarisk totalrehabilitering