Antikvarisk rehabilitering

Thorendahl AS rehabiliterer etter antikvariske prinsipper. Med en solid stab av funksjonærer og håndverkere som er erfarne på antikvarisk rehabilitering er det en glede for oss å behandle og bringe gamle bygg tilbake til fordums prakt og originalt utseende ved hjelp av antikvariske prinsipper og nøyaktige undersøkelser i arkiver, gammel dokumentasjon og på bygningsmassen.

Vi forskjønner ikke for forskjønningens skyld, men ivaretar verdiene på beste måte!